Alle elever bliver en del af en basisgruppe, der består af ca. 10-14 elever.

Der er jævnlige møder og arrangementer i basisgruppen, hvor det naturligvis er et must, at eleverne deltager aktivt og tager ansvar for, at alle gruppens medlemmer får mulighed forat drøfte de ting, der ligger dem på sinde.

Basisgruppen har tilknyttet en basisleder, der er den primære kontaktperson for basisgruppens elever i forhold til dagligdagens udfordringer og problemstillinger. Basislederen har således også det primære ansvar for kontakten mellem skole og hjem.

Som udgangspunkt forsøger vi at danne basisgrupperne i forhold til hvem man bor på værelse med, samt hvilken klasse man går i. Basisgruppe-, værelses- og klasseinddelingen sker ved skoleårets begyndelse.